Central Plaza Westgate Thái Lan

Mfountain Chuyên sản xuất Hệ thống đèn nhạc nước nghệ thuật.
Dự án CENTRAL PLAZA WESTGATE tại Thái Lan, được Mfountain thực hiện từ sản xuất phần cứng đến phần mềm, hoàn toàn tại Việt Nam và được phân phối tại Mỹ

 

Xem video Dự án CENTRAL PLAZA WESTGATE Hệ thống đèn nhạc nước tại Thái Lan  tại Youtube

 

Email

info@amada.com.vn

Hotline

(+84 8) 3891 1580

Copyright © 2016 Music Fountain System. All rights reserved.